تبلیغات
وبسایت غلام نبی پارساپور - مطالب خرداد 1396
می توان علیه ظهرنویس و هم علیه صادرکننده همزمان به استناد ماده 315 قانون تجارت اقامه دعوی نمایید : اگر چك در همان مكانی كه صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چك باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه كند و‌اگر از یك نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چك مطالبه شود.اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه‌چك به سببی كه مربوط به محال‌علیه است از بین برود دعوی دارنده چك بر علیه صادركننده نیز در محكمه مسموع نیست.همچنین  براساس ماده 318 قانون تجارت :دعاوی راجعه به برات و  سفته و چك كه از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور‌اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاكم مسموع نخواهد بود مگر اینكه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین شده باشد كه در این صورت مبدأ‌مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می‌شود.در ضمن شکایت کیفری فقط علیه صادر کننده مسموع می باشد.


تاریخ : جمعه 5 خرداد 1396 | 09:00 ق.ظ | نویسنده : غلام نبی پارساپور | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید


  • گریزون