معرفی چهار کانال تلگرامی ، برای دریافت جدیدترین اخبار حقوقی

اختیار
خبری اختبار

پایگاه خبری اختبار

t.me/ekhtebar

وکلاپرس
کانال وکلاپرس

وکلاپرس

t.me/vokalapress

کانون وکلای دادگستری مرکز
کانال تلگرام کانون وکلای مرکز

کانال رسمی کانون وکلای مرکز

t.me/kanoonevokalamarkaz

اسکودا
کانال رسمی اسکودا

کانال رسمی اسکودا
t.me/skoodaa